log
Zofia Grochowska
założycielka
Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
> O nas > Historia > Kalendarium do 1999
 1. Pierwszy krok to zwrócić się do Kościoła o zezwolenie na spotkania w kościele, aby Kościół znał waszą działalność.
 2. Rycerz Miłosierdzia Bożego to jest Trzeci Zakon Jezusa Miłosiernego
 3. Rycerz Miłosierdzia Bożego musi być: posłuszny, pokorny, nie chwiejny i całkowicie oddający się Bogu, zapominając o sobie.
 4. Z różańcem i koronka do miłosierdzia Bożego oraz z modlitwą ma iść dnia codziennego. Jedna część różańca (o ile ktoś należy do innego zgromadzenia i odmawia różaniec niech tylko dołączy intencję – która jest w regulaminie).
 5. Częste Msze św. i Komunie św. ofiarować przez Niepokalane serce Maryi – Miłosierdziu bożemu za świat grzeszny i dusze w czyśćcu cierpiące.
 6. Miłosierdzie okazywać każdemu, gdy będzie potrzeba przez dobre uczynki, słowo i modlitwę.
 7. Rycerz musi być prawdomówny: nie wolno mu do niczego słów dodawać, ani ujmować i tylko sprawy dobre można przekazywać.
 8. W waszym zgromadzeniu miłosierdzia Bożego musi panować wielka miłość, bo z miłości dla Mych dzieci was powołuję i przez wasza miłość chcę ich zbawić.
 9. Nieprzyjaciół nie lekceważyć, ale ich się nie bać; wiara i miłość w Miłosierdzie Boże pozwoli zwyciężyć wszelkie zło.
 10. Mały Rycerz Miłosierdzia Bożego nie może tracić czasu bezowocnie: każda chwila musi być z Bogiem i dla bliźniego.
 11. Rycerz musi sobie wyznaczyć jeden post w tygodniu. Post dla ludzi starych i chorych skrócony do obiadu (jeśli może to dłużej) – kto należy do innych kółek, ruchów, III zakonu może się przyłączyć do Legionu Małych rycerzy miłosierdzia Bożego.
 12. Raz w tygodniu w nocy od 21:00 do 5:00 rano (w tym czasie) odmówić jedną koronkę do Miłosierdzia Bożego za grzeszników całego świata lub za dusze w czyśćcu cierpiące.
 13. Każdego 13-tego dnia miesiąca wynagrodzić Sercu jezusowemu i Niepokalanemu sercu Maryi za wszystkie zniewagi świata.
 14. Raz w roku zorganizować ogólnopolski zjazd ze sprawozdaniem i zakresem działalności na następny rok.
 15. Jedna Msza św. cicha, zamówiona przez Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego odprawiana o godz. 15:00 w dowolny dzień o błogosławieństwo Boże i łaski dla Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego.
 
 
 Rok 1 9 9 3
 
Publikowane są pierwsze zeszyty – maszynopisy zapisków s. Zofii Grochowskiej pt. „Mów światu wszędzie o moim miłosierdziu” autorstwa Mariana Skiby z Warszawy.
W tym czasie śp. s. Zofia Grochowska jeździ po Polsce i nawiązuje liczne kontakty apostołując w dziele Małych Rycerzy.
 
15 czerwca

Pierwsze kroki do uznania i zatwierdzenia przez Kościół Legionu Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Marian Skiba z Warszawy - promotor s. Zofii Grochowskiej czyni starania u władz kościoła informując i kierując na piśmie prośbę do:
1)       Ks. kard. Józefa Glempa – Prymasa Polski w Warszawie;
2)       ks. bp Pawła Sochy – ordynariusza Diecezji Gorzowskiej;
3)       Matki Generalnej  Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp.
Publikowana drukiem pierwsza książka – dzienniczek z zapisanymi przeżyciami duchowymi śp. s. Zofii Grochowskiej z opinią ks. prob. Lucjana Dąbrowskiego.
Pani Zofia Grochowska jest jedną z tych moich parafian, którzy są bardzo zatroskani o sprawy Boże w życiu osobistym, rodzinnym i całej parafii. Panią Zofię znam od 4 lat, od 1989r. to jest od przybycia do Tolkmicka w charakterze proboszcza. Jej osoba szybko zwróciła na moją uwagę swoim rozmodleniem, codzienną Komunią Św. oraz prowadzeniem grupy Miłosierdzia Bożego. Jest wzorową matką i żona, ma  62 lata życia, jej pasją życiową jest pomagać ludziom i szerzyć chwałę Bożą. Umie pogodnie i z poddaniem się woli Bożej znosić wszelkie cierpienia. Osobiście modlę się, aby łaska Boża nie była w niej daremna. Tolkmicko, 1993.02.08”;
Książka wydana drukiem dzięki wsparciu Tadeusza Krajewskiego z Apostolstwa Miłosierdzia Bożego w Warszawie współpracującego z jezuitą ks. Zdzisławem Pałubickim. – SJ.
Pod koniec roku śp. s. Zofia w poszukiwaniu pomocy do zrealizowania poleceń Jezusa Miłosiernego: „Wy, Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, organizujcie się”(…) i „Starajcie się o szybkie zatwierdzenie przez Kościół”(...) nawiązała kontakt z ks. Marianem Polakiem, michaelitą, misjonarzem z Ameryki Południowej.

 
Rok 1 9 9 4
 
Styczeń
- Ks. Marian Polak, redaktor naczelny katolickiego czasopisma „Któż jak Bóg” nr 1/1994 we wstępie do orędzi zatytułowanych „Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii” pisze: „Jedna z czcicielek Miłosierdzia Bożego i św. Michała Archanioła, dzieli się słowami Pana Jezusa, które słyszy w swoim sercu”.
W numerze 4/1994 „Któż jak Bóg” na str. 23 redakcja zamieściła modlitwę do Chrystusa Miłosiernego Zofii Grochowskiej. Pan Jezus podyktował tę modlitwę p. Zofii dnia 7.08.1991 r. mówiąc: „Ta modlitwa powinna być odmawiana za wszystkich grzeszników całego świata. W tej modlitwie jest błogosławieństwo Moje i Moc Modlitwy na ostatnie czasy.”
 
Grudzień
Wydana drukiem kolejna książka pt. „Czas ostatniej szansy”

 
Rok 1 9 9 5

28 stycznia

- W godzinach porannych spotkanie s. Zofii Grochowskiej z ks. prał. Kazimierzem Bednarskim - proboszczem parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie z s. Zofią Grochowską, która zarysowała misję Legionu Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Spotkanie w towarzystwie rycerza Wiesława Kaźmierczaka. Tego samego dnia w godzinach wieczornych spotkanie trzonu grupy z s. Zofią Grochowską.
 
29 stycznia

– Spotkanie ks. Prob. K. Bednarskiego z grupą zgłoszonych Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego z parafii pw. Ducha Świętego przybyłych w celu  otoczenia opieką istniejącej już grupy modlitewnej w parafii. Ks. Proboszcz przystaje na powstanie grupy modlitewnej pod nazwą Wspólnoty Bożego Miłosierdzia.
 
3 lutego

– Ks. Proboszcz Kazimierz Bednarski powierza grupie i liderowi patronat nad co miesięcznymi adoracjami nocnymi. Wynagradzającymi NSPJ i NSM. z Mszą św. o północy.
 
12. lutego

– pierwsza oficjalna Msza św. w int. Wspólnoty lokalnej w kaplicy Chrystusa Króla przy kościele Ducha Świętego w Koszalinie.
 
Październik

Wydana drukiem kolejnym nakładem książka pt. „Czas ostatniej szansy”
Dalsze treści orędzi są publikowane w zeszytach pod tym samym tytułem co książka – tzw. kwartalniki  z aktualnymi przesłaniami kierowanymi do ludzkości.
 
Rok 1 9 9 6

27–28 sierpnia

- I Ogólnopolski Zjazd Czcicieli i Legionu Małych Rycerzy
Miłosierdzia Bożego na Jasnej Górze, czyli I Pielgrzymka Zawierzenia Matce Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski Małych Rycerzy na Jasnej Górze.  Podczas tego spotkania obecni doświadczyli tzw. „cudu słońca” o czym świadczyli także na łamach kwartalnika "Czas ostatniej szansy".
 
26–27 października

Ogólnopolskie spotkanie modlitewne w Licheniu dla Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego współorganizowane przez śp. s. Zofię Grochowską i śp. Tadeusza Krajewskiego z Apostolstwa Miłosierdzia Bożego z Warszawy.
 
Rok 1 9 9 7

12 grudnia

Córka moja. Pisz orędzia do Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Dam wam wskazówki czego od was, mali wojownicy, oczekuję.
Nazwałem was wszystkich po imieniu, a wielu nie zna mojego wezwania, ale wkrótce zbiorę swoją owczarnię dla świadectwa żywej wiary w Boga. Wy, umiłowane dzieci, dacie świadectwo, że  jesteście dziećmi Moimi. Na was spoczywa odpowiedzialność ratowania dusz ginących w grzechu i w czyśćcu cierpiących. Ja, Jezus Chrystus, w ostatecznych czasach powołuję przez moje Miłosierne Serce was, Małych Rycerzy, jako światła ziemskie. Pozwólcie tylko, aby światło mojej miłości zapłonęło w waszych sercach, bo światło Boże będzie zwalczać ciemność i dlatego potrzebuję waszych serc. Postanówcie sobie więcej nie grzeszyć - im większa walka o przemienienie i oczyszczenie swego serca dla chwały Bożej, tym większa łaska spłynie na taką duszę. Moje dzieci umiłowane! Wy wszyscy macie obowiązek do walki ze złem o zbawienie swej duszy, tylko uśpił was szatan i nie odczuwacie Bojaźni Bożej  ani w jakim niebezpieczeństwie znajduje się wasza dusza. Gdybyś usłyszało mój Głos, jak wołam ciebie, moje stworzenie, zrozumiałobyś boleść jaką  mi zadajesz swoją głuchotą. Czekam na każde stworzenie, aby wróciło do mojej owczarni. O duszo ludzka! Jak bardzo ciebie kocha Twój Bóg i pragnie ci przebaczyć. Nawróć się i wróć, czekam Ja, Jezus Chrystus, bo czasu masz mało.
 
13 grudnia

Córko pisz, bo czasu macie mało.  Trzeba przygotować, uświadomić wszystkich Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, przed jakim macie stanąć zadaniem i ukształtowania się na wzór Boży.
1. Powinniście się wyzbyć swego ja, ujarzmić swoje ciało, wyciszyć swoje wnętrze, abym  mógł do was mówić Ja, Jezus Chrystus.
2. Otwórzcie swoje serca, abym mógł przez was działać, bo moi Mali Rycerze będą wystawieni przeciwko złu, które atakuje wszystkie dusze, aby je zniszczyć.
3. Zachowajcie całkowitą ufność, że Ja, Jezus Chrystus, jestem z wami i wami się  posługuję. Bądźcie tymi światłami, które będą oświecać tę Świętą Ziemię.
4. Nie lękajcie się.  Napełnię was swoją mocą i światłem, ale najpierw przygotujcie się, aby być godnymi do przyjęcia tych łask, które spłyną do serc waszych.
5. Bądźcie silni w wierze, że Bóg w Trójcy Jedyny i Matka Najświętsza zwyciężą wszelkie zło w oznaczonym czasie.
6. Módlcie się i składajcie ofiary.  Bądźcie cichymi pracownikami w mojej winnicy.
7. Cichość i pokora może czynić cuda, tylko trzeba skorzystać z tych łask Ducha Świętego.
8. Korzystajcie w tych czasach z Pisma Świętego, a dam wam poprzez nie światło i mądrość zrozumienia, czego od was pragnę.
 
14 grudnia

Córko moja. Staraj się pisać co dzień. W siedmiu dniach dam wam wskazówki do kształtowania Małego Rycerza Miłosiernego Serca Jezusowego.
1. Często się spowiadajcie. Proście swego Anioła, aby pomógł przygotować się do szczerej spowiedzi.
2. Uczęszczajcie często na Mszę Świętą.
3. Ciało Jezusa Chrystusa - swego Boga, przyjmujcie godnie, abym z radością wchodził do waszych serc i przebywał w was.
4. Nie grzeszcie moje dzieci, nie rańcie mnie, wy moi mali wojownicy, bo z miłości was zrodziłem w swoim Sercu i patrzę na was jak na perły, które się odradzają i oczyszczają.
5. Wynagradzajcie Moją zranioną miłość. Bądźcie wierni Mojej miłości.
6. Kto z was Mnie kocha wypełnia Moje przykazania i nie rani mnie
7. Złóżcie ofiary ze swojego życia w moim zranionym Sercu. Tam macie schronienie i łaski dla was przygotowane. Korzystajcie z nich - daję je przez was dla zagubionej ludzkości. Bądźcie Moimi szafarzami.
8. Jednak łaska potrzebuje ofiary. Nie lękajcie się składać ofiar, każda wasza ofiara jest miła memu Sercu.
9. Módlcie się często do Trójcy Prze

powrt
wszelkie prawa zastrzeżone - 2014 - www.mali-rycerze.pl
d&h www.f-ski.pl